錦屏

 • D-Sub R/A Long Body

  R11

 • D-Sub SMT SLIM R/A

  R21

 • D-Sub R/A 7.2mm

  R31

 • D-Sub R/A 7.2mm with Ferrite

  R40

 • D-Sub R/A 9.4mm

  R32

 • D-Sub R/A 9.4mm Machined Pin

  R32

 • D-Sub R/A HD

  R38

 • D-Sub R/A Machined Pins

  R44

 • D-Sub R/A Dual Port

  R36

 • D-Sub PCB Straight DIP

  R30

 • D-Sub PCB Straight DIP Machined Pins 13.0mm

  R30

 • D-Sub PCB Straight HD DIP

  R37

 • D-Sub PCB Straight DIP High Profile

  RR35

 • D-Sub Solder Bucket

  R34